Sunday, April 25, 2010

Och hittade jerken!

Många följare har vi, allt från ca 8 kg och neråt.

No comments: