Friday, September 10, 2010

Plåt och tak fiskar kräftor idag.

Anders, rolf, och mikael jobbar på bra. Första längan lagd.

No comments: