Saturday, June 11, 2011

Lax i båten!

Fiskar vid davids bank. Michael med 5,8 kg lax. Riggen 60 du ner. Grizzly koppartiger.

No comments: