Saturday, December 31, 2011

Is på Sämsjön.

Nu ligger det en hinna på nästan hela säm, få se om den blir kvar.
Gott nytt år alla bloggläsare.
/wille

No comments: