Saturday, February 11, 2012

Team Swordfish!

Lillclaes fiskar som vanligt bra på säm.
Gös ca 4,5 kg. Tog 14 fr ner på djup 6-7 meter.

No comments: