Sunday, July 8, 2012

Nästa...

6,74kg vägde den tog på samma bete som den förra.
Djupet till botten är 1. Meter.

No comments: