Sunday, August 5, 2012

Slagsidatest.

Testade hur flippern klarar mkt vikt på sidan. Kändes inte som man kunde på den att välta....

No comments: