Saturday, March 23, 2013

Sista ismetepasset.

Fiskar grunt i viken där jag fiskar Karp annars.
En meter till botten.
Gick fast i en gren, fick ge slaklina då lossnade hon från grenen o kom till hålet efter bra fight.
112 cm 9,3 kg.
Nu avslutar jag mitt vinterfiske och laddar färdigt båten för östersjölxarna om 14 dagar.

No comments: