Saturday, January 25, 2014

Säm leverar!

Gädda 6,95 o 7,25kg 12 ft ner tog på lysslang. 


Ismete på Säm.

Allt ute på Säm! Första ismetepasset. Få se om det nappar nåt på den fina blankisen idag.
Som är 8-10 cm tjock.