Monday, May 7, 2012

Pär med lax.

Pär med pb på lax. Tog på riggen 30 ft ner på vit batchhold flasher och gummibläckfisk.

No comments: